Arbete pågår

Vi håller på att förbättra och vidareutveckla byggvarulistan.se.
Tyvärr innebär det att vissa verktyg och tjänster inte finns tillgänliga under arbetets gång.
Kom gärna tillbaks lite senare.