Jakttorn Krämbol

Byggvarulistans lättbyggda jakttorn finns nu här. Jakttornet är 2,7 m högt och grundar sig på beprövade modeller, men vi har förenklat ner materialet. Du behöver bara jobba med två olika virkesdimensioner. Reglar 45x120 och trallvirke 28x120. Detta för att snabba på inköp och serietillverkning. Vi har räknat på tryckimpregnerat virke. men du kan lika gärna byta ut det mot obehandlat virke i bra kvalité. Genom att hjälpas åt och bygga flera jakttorn vid samma tillfälle går arbetet snabbare.

VaraAntal
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 30 m
Impregnerad regel 45x120 21 m
Trallskruv 4,8x55 C4 100 st
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 60 st

Börja att mäta upp sidodelarna. Här kan ni lätt jobba direkt på marken. Färdigställ sidostycken enligt mått. Avvakta med snestagen.

Res upp konstruktionen ( ta hjälp) och fäst reglarna på trappstegs-sidan och fronten. Använd Träskruv för utomhusbruk 5x100/60 mm när du fäster reglar i varandra. De kan behöva förborras om infästningen är nära ändträt. Glöm inte att sätta dit en extra golvregel (45x120) så golvet blir stabilt.

Mät och såga till trallen för golvet (trall 28x120). Låt trallen gå ut kant i kant med golvreglarna. Urtag kan behöva göras i hörnen för pelarna. Fäst listen (trall 28x120) på sidorna och låt den sticka upp 4-5 cm ovanför trallen. Sätt dock inte någon list vid ingången till stegen.

Fäst sedan snedstegen på sidorna för att stabilisera tornet i sidled. När du placerar ut torn som har denna höjd rekommenderar vi att du fäster den i mark. Ni slår lätt ner en halvmeters regel 45x45 i hörnen, som ni sedan fäster tornets hörnreglar i, för att förhindra att tornet kantrar.

Önskas sittbräda kan den placeras på mellanräcket. Ni kan givetvis använda annat trä än tryckimpregnerat, men se då till att virket håller god kvalité och grundolja gärna. Lycka till.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar BuildFlow AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.

Kategorier