Tak Över Uterum 3000X4000

Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning och färgsättning. Komplettera gärna skärmtaket vid entrén med ett litet trädäck, i ett eller flera trapplan. Det tillför huset en trevlig byggnadsdetalj.

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x145 Obh 7 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 33 m
Bult delgängad 10x120 6 St
Armeringsstål 16 6 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Vinkel FZD 90x90x40 10 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm 1 m
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Rörvinkel Svart 90 mm 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörsvep svart, 90 mm 2 st
Trådspik VFZ 75x2,8 100 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 200 st
Glespanel 28x70mm 27 m
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 60 st
Trådspik VFZ 100x3,4 30 st
Grovbetong 135 kg
Gjutrör 150mm 1200mm 3 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 8 m
Impregnerad regel 45x95 20 m
Vindskivebeslag 125 Svart 8 m
Regel 45x195 C24 18 m
Mutter M10 6 st
Bricka M10 6 st
Hängränna svart 125 mm 5 m
Rännkrok svart, kort 125 mm 8 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 20 st
Stolpsko 97x97 3 st

Skärmtaket kan antingen göras som ett rakt pulpettak eller som ett delat sadeltak. Om pulpettak väljs bör en hängränna placeras i framkant så att regnvatten leds ut åt sidan. Om sadeltak väljs placeras hängrännor efter sidorna så att regnvatten leds bort från husväggen.

Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 . För större tak krävs bygglov. Om någon del av taket och planket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs medgivande från grannen. För plank runt uteplats gäller att det inte får vara högre än 1,8 m och gå ut längre från huset än 3,6 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.