Integritetspolicy - Jämför pris på Byggvarulistan.se

Det billigaste och snabbaste sättet att hitta alla byggvaror du behöver!

Meny

Integritetspolicy

På Byggvarulistan värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. Byggvarulistan behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Byggvarulistan i Sverige AB, organisationsnummer 556929-1635, med adress Storgatan 25, 64145 Katrineholm.

Vilka personuppgifter hanterar Byggvarulistan?

På Byggvarulistan har vi samlar vi in vissa personuppgifter från dig som medlem eller prenumerant av vårt nyhetsbrev.
Informationen från prenumeranter är endast epostadress.
Som medlem har du även möjlighet att ange namn, födelsedatum, adress och telefon.
Våra företagskunders information gäller namn, adress, epostadress, telefon, fakturainformation.

Ändamål

Prenumeranters och medlemmars epostadress används endast för att skicka ut våra nyhetsbrev och medlemsinformation.
Kompletterande information för medlemmar kan användas för att förbättra din upplevelse i arbetet med ditt byggprojekt.
Företagskunders information används för fakturering, kundavtal och kundkontakt.
Dina uppgifter kan även förekomma i vissa loggar vid användning av Byggvarulistans tjänster.

Gallring

Byggvarulistan sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt utan raderas eller anonymiseras när de inte används längre.
Du har även rätt att bli raderad ur vårt system. Om du vill få reda på vilken information vi lagrar eller om du vill bli raderad, kontakta oss på info@byggvarulistan.se.

Friskrivning

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbetete.

Cookies

Byggvarulistan använder så få kakor (cookies) som möjligt på webbplatsen.

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Byggvarulistan använder cookies för att driva viktiga funktioner på webbplatsen, t.ex. för att hålla koll på Mina byggvaror och vilka produkter som du valt i anslutning till denna funktion.