Det billigaste och snabbaste sättet att hitta alla byggvaror du behöver!

Meny

Lilla Sten och Plattsättarskolan

Lilla Sten och Plattsättarskolan

Lilla Sten och Plattsättarskolan

Lilla Sten och Plattsättarskolan


Förutsättningen för att lyckas med en bra stensättning är att du förbereder underlaget noga innan stenarna läggs. Stenarna läggs i stenmjöl eller sättgrus. Det gör att plattsättningen håller i många år framöver och är tillräckligt stabil för att bevara en jämn yta under lång tid. Samtidigt är den flexibel och klarar mindre rörelser i marken, temperatur förändringar samt vatten och frost. Det man vill undvika är att marken under gruslagret sjunker. Börja därför alltid med att gräva bort all ytjord eftersom den ej går att packa tillräckligt hårt. På råjorden som packats väl lägger du ett minst 10 cm tjockt gruslager, innan du lägger stenarna.

DESSA VERKTYG BEHÖVS

  • Markvibrator (eventuellt jordvibrator) och en manuell stamp
  • Spade, skyffel och skottkärra
  • Murarsnöre, mätpinnar och tumstock
  • Vattenpass
  • Vattenslang
  • Vattenrör, rätbräda (gärna av metall)

 

SÅ HÄR LÄGGER DU MARKSTEN/PLATTOR

Mät ut
Mät ut det område där du ska lägga plattor. Spänn upp ett riktsnöre längs sidorna. Var noga med räta vinklar vid läggning av marksten/plattor. Markstenen/plattorna skall ligga med fall på ca 20mm/m, så att inte vatten blir stående.

Gräv
När du gräver ur för garageuppfart så ska djupet vara 30-35 cm och vid trädgårdsgång eller uteplats 15-25 cm. Fallet på den urgrävda ytan ska vara samma som hos den färdiga ytan dvs. ca 2 cm per meter.

Rätt lutning
Efter det att du grävt ur underlaget, väger du av ytan. Detta för att underlaget ska bli jämt och med önskad lutning.

Täck botten med fiberduk
Den utgrävda bottens yta ska vara jämn. Vid lerig jord är det bra att täcka botten med en fiberduk. Detta för att förhindra att den leriga jorden blandar sig med bärlagret ovanpå.

Packa med vibratorplatta
Fyll bottenytan med 10-15 cm tjockt bärlager av 0/18 mm samkross eller liknande, packa väl med vibratorplatta. Ytan ska sedan jämnas och få samma lutning som den färdiga ytan ska ha. Upp till den färdiga ytan ska det sedan vara plats för 3 cm sättsand plus markstenens/plattans tjocklek. Vid behov av kantstöd ska den sättas i samband med att du lägger ut bärlagret och det packas. För att undvika onödiga kapningar och få rätt avstånd på kantstöden är det bra att först testa med ett skift av marksten/plattor.

Avdragskiva
Börja med att lägga ca 3 cm sättsand över ytan och komprimera sedan lagret lätt. Avdragsbanor placeras därefter ut (t ex järnrör eller stålprofiler ca 2-3 meter) undersidan på markstenen/plattorna ska ligga i nivå med banornas översidor. Överflödig sand dras sedan av genom att trycka avdragsskivan mot banorna samtidigt som du drar den mot dig. På detta sätt får du en färdig bädd att lägga plattorna på. Banorna tas bort och sedan återfyller du försiktigt.

Läggning
Markstenen/plattorna läggs ut med en fog på ca 3 mm. Provlägg först ett helt skift, vid behov kan du justera och slipper därmed kapningar. Behöver du ändå kapa ska minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Om du lägger melerad marksten eller plattor rekommenderas att blanda produkter från fler pallar och att du plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift. Detta för att få det bästa resultatet.

Foga med sand
Återfyll sedan fogen. Lämpligen används 0/2 mm sand, som borstas eller vattnas ner i omgångar. Viktigt att du fyller extra noggrant vid återfyllnad av garageuppfart. Det är viktigt att underhålla fogarna den första tiden spara därför fogsand och fyll på vid behov. När du är klar med fogningen sopas all överbliven sand bort. Om plattorna eller markstenen är 60 mm eller tjockare, jämna då ut läggningen med en vibratorplatta klädd med gummi på undersidan.